SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 2020.

Už tradične posledné roky pre Vás, ktorí s nami chodíte na turistické akcie TK JAMP, vyhlasujeme súťažné kategórie. Je tak i teraz a pre rok 2020 sú nasledovné súťažne kategórie :

TOP TURISTA ROKA TK JAMP 2020 – turista, či turistka s najvyšším počtom účastí na našich akciách počas roka 2020 ( január až november)

TURISTA ROKA TK JAMP 2020 – turista s najvyšším počtom účastí na akciách

TURISTKA ROKA TK JAMP 2020 -turistka s najvyšším počtom účastí na akciách

SKOKAN ROKA TK JAMP 2020 – turista, či turistka s najvyšším počtom účastí na akciách a zároveň s nami v roku 2019 bol max. na 4 akciách

TURISTA JUNIOR ROKA TK JAMP 2020 – turista, či turistka s najvyšším počtom účastí na akciách, narodený v roku 1981 a neskôr

Okrem stálych kategórií dávame šancu novým a taktiež mladým turistom. Veríme, že pripravíme pre Vás zaujímavé akcie a budete s nami radi chodiť ako v predošlých rokoch.

Víťazov vyhlásime a odmeníme ako vždy na tradičnom Mikulášskom stretnutí.

Váš TK JAMP – Miro, Peter, Jožko a Ondeo