KONTAKTUJTE NÁS

Občianske združenie Turistický klub JAMP

Mail: tkjamp@tkjamp.sk

Miroslav Potúček
(predseda)
0903 778 030
Peter Repiský
(podpredseda)
0905 152 258
Veronika Nahácka
(tajomník)
0918 718 656
Jozef Zuzák
(revízor)
0917 693 544
Adresa:
Tupolevova 2
851 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 42127661
DIČ: 2022543842
Číslo účtu: 2625727559/1100
IBAN: SK7511000000002625727559

Občianske združenie Turistický klub JAMP zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 15.10.2007 číslo spisu VVS/1-900/90-30787

Kontakt