KONTAKTUJTE NÁS

Občianske združenie Turistický klub JAMP

Mail: tkjamp@tkjamp.sk

Andrej Vida
(predseda)
0915 777 305
Miroslava Potúček
(podpredseda)
0903 778 030
Veronika Nahácka
(tajomník)
0904 896 155
Peter Repiský
(revízor)
0905 152 258
Adresa:
Studenohorská 2/C
841 03 Bratislava
Slovensko
IČO: 42127661
DIČ: 2022543842
Číslo účtu: 2625727559/1100
IBAN: SK7511000000002625727559

Občianske združenie Turistický klub JAMP zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 15.10.2007 číslo spisu VVS/1-900/90-30787

Kontakt