DARUJTE NÁM 2%

AKO NÁM POUKÁZAŤ 2% ?

Naše údaje, ktoré budete potrebovať:
Názov: Turistický klub JAMP
Sídlo: Tupolevova 2, 851 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42127661


Dôležité termíny: do 31. marca 2019
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie, resp. podanie daňových priznaní právnickými osobami (PO), kde je vyhlásenie už súčasťou daňového priznania.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane ak ste zamestnaní:

1. Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane s uvedením údajov TK JAMP. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Všetky potrebné tlačívá nájdete TU

ĎAKUJEME VÁM !