Veľký Tribeč

Termín: 12.1.2019 / 1 deň

Cena: 19 €

Cena zahŕňa: dopravu midibusom, sprievodcu ,orientačnú mapu oblastia, tombolu

Cena nezahŕňa: poistenie , stravu …

Odchod: 7.30 h parkovisko pod mostom Lafranconi (BA)

Príchod: cca 18.00 h (na rovnaké miesto ako odchod)

Trasa: Kostoľany pod Tribečom 250 m – Veľký Tribeč 830 m – Sedlo pod V.Tribečom 750 m – Medvedí vrch 720 m – Javorový vrch 730m – Zlatno 330 m (v prípade ťažkého terénu zídeme zo Sedla p.Tribečom priamo do Zlatna)

Časový rozvrh: výstup cca. 2,5 hod., zostup cca 3 hod.

Charakteristika:
Rok 2019 začneme výstupom na najvyšší vrch pohoria, ktoré sme doteraz ešte nenavštívili. Cieľom nášho januárového putovania bude vrchol pohoria TRIBEČ. Pohorie Tribeč je situované do pomyselného trojuholníka, ktorého vrcholy vymedzujú mestá Nitra, Zlaté Moravce a Partizánske. Najvyšší vrch Veľký Tribeč má 830 m.n.m. a je ideálnym miestom pre oddych a turistiku. Toto malebné pohorie však za posledné desiatky rokov zažilo nejedno, dodnes neobjasnené, zmiznutie. Z vyprávania domácich spisovateľ Karika napísal úspešný mrazivý triller Trhlina ( bude ako cena v tombole). Takže máme možnosť na vlastnej koži precítiť atmosféru, ktorá panuje v zimných mesiacoch tomto pohorí. A snáď uvidíme i muflóny, ktoré sa v týchto miestach vyskytujú v hojnom množstve.

Popis trasy:
Našim štartovacím miestom bude obec Kostoľany pod Tribečom, odkiaľ sa vyberieme po červenej značke Babovou dolinou. Poľnou a lesnými cestami míňajúc mnohé oplotenia a pár výhľadov sa dostaneme až k samotnému vrcholu Tribeča. Tu si spravíme krátku pauzu na občerstvenie, spoločnú
vrcholovú fotografiu a snáď dáme i nejaký výhľad. Z vrcholu mierne zostúpime červenou značkou do Sedla pod Tribečom, kde sa pristavíme pri Pustovníkovej studni.. Potom už naberieme smer Javorový
vrch. Hrebeňový úsek sa vyznačuje zmiešaným lesom, ktorý striedajú rúbaniská s výhľadmi na okolie. Modrá turistická značka nás privedie na Medvedí vrch. Odtiaľ po zelenej značke lesným terénom sa dostaneme na posledný dnešný vrchol, spomínaný Javorový vrch. Po krátkej prestávke už budeme pokračovať lesnou zvážnicou po žltej značke do cieľa našej túry, dedinky Zlatno. Tu už na nás bude čakať náš vyhriaty autobus, ktorý nás zavezie na krátke občerstvenie do nejakej útulnej krčmičky.

Výbava: oblečenie prispôsobené zimnému počasiu , dobrá turistická obuv, paličky, jedlo a teplé nápoje v dostatočnom množstve – počas túry nebude žiadna chata!

Počet účastníkov: 27 osôb

Mapa: VKÚ Harmanec, Tribeč – Pohronský Inovec – č. 137, M 1 : 50 000


Máme plno, prihlás sa na akciu ako NÁHRADNÍK:

VEĽKÝ TRÍBEČ 12.1.2019 - NÁHRADNÍK
Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou preto odporúčame uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni. Cena akcie sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Turistický klub JAMP môže zvýšiť cenu akcie v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu akcie. Turistický klub JAMP musí túto skutočnosť oznámiť prihláseným objednávateľom najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom. Turistický klub JAMP môže tiež úmerne zvýšiť cenu akcie v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu záujemcov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista možnosť odhlásiť sa z akcie bez zaplatenia nižšie uvedených storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 3 dní od oznámenia zmeny ceny. Objednávateľ môže (vždy písomne) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu – za dátum zrušenia sa potom považuje dátum poštovej pečiatky. V závislosti od času zrušenia na dátum akcie vráti TK JAMP finančné prostriedky objednávateľovi po odpočítaní nasledovných poplatkov : zrušenie viac ako 30 dní pred akciou => poplatok 30% z ceny, 29-10 dní pred akciou => poplatok 60% z ceny, menej ako 9 dní pred akciou => poplatok celá úhrada. V súlade so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa bydliska spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.