08.05.2018 Častovská 50-tka

V utorok 8. mája 2018 oslávime štátny sviatok pochodom v Malých Karpatoch okolo dedinky Častá na akcii, ktorú pravidelne organizuje klub KST Častá. Tento rok pôjde o okrúhly už 40-ty ročník pochodu. Okrem výbornej atmosféry a krásnej prírody, je to aj vhodná príprava na nášho Malokarpatského Tuláka .

Organizované trasy sú na výber štyri: 50 km/1982 m, 35 km/1050 m, 25 km/850 m, 12 km. Ak sa chceš pridať k teamu TK Jamp, pôjdeme spolu konkrétne túto trasu:

Trasa 25 km: Častá –Píla – Zochova chata – Čermák – Taricove skaly – sedlo Skalka – Sklená Huta – Častá (reálne má trasa necelých 30 km a prevýšenie 990 m)

Stretneme sa: Autobusová stanica Mlynské Nivy, odchod busu o 7.25, príchod do Častej o 8:47

Registrácia: platí sa na mieste poplatok 3 EUR, dostaneme mapku a zápisník, do ktorého budeme na kontrolných stanovištiach zbierať pečiatky. Po absolvovaní celej trasy (cca 7 hod.) dostaneme v cieli na futbalovom štadióne diplom a výborný guláš.

Návrat do BA: opäť autobusom, odchody z Častej o 16.30 ,17.20  alebo 18.16


PRIHLÁS SA NA AKCIU

08.05.2018 Častovská 50-tka

08.05.2018 Častovská 50-tka

Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou preto odporúčame uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni. Cena akcie sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Turistický klub JAMP môže zvýšiť cenu akcie v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu akcie. Turistický klub JAMP musí túto skutočnosť oznámiť prihláseným objednávateľom najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom. Turistický klub JAMP môže tiež úmerne zvýšiť cenu akcie v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu záujemcov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista možnosť odhlásiť sa z akcie bez zaplatenia nižšie uvedených storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 3 dní od oznámenia zmeny ceny. Objednávateľ môže (vždy písomne) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu – za dátum zrušenia sa potom považuje dátum poštovej pečiatky. V závislosti od času zrušenia na dátum akcie vráti TK JAMP finančné prostriedky objednávateľovi po odpočítaní nasledovných poplatkov : zrušenie viac ako 30 dní pred akciou => poplatok 30% z ceny, 29-10 dní pred akciou => poplatok 60% z ceny, menej ako 9 dní pred akciou => poplatok celá úhrada. V súlade so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa bydliska spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.