4. – 5. 8. 2018 – Ötscher hrebeňom Rauher Kamm + Ötschergräben (2 dni) OBSADENÉ

 

Termín: 4.-5.8.2018 / 2 dni

Cena: 49€                                                         

Cena zahŕňa: dopravu minibusom, orientačnú mapu oblasti, sprievodcu, tombolu, zálohu na ubytovanie s raňajkami na chate vo výške 10 EUR (zvyšok za ubytovanie si hradí každý sám na chate – je potrebné si priniesť vlastnú vložku do spacáku – dá sa požičať aj na chate za 5 EUR)

Cena nezahŕňa: poistenie, stravu, doplatok za ubytovanie s raňajkami na chate (20 EUR + miestna daň, držiteľ preukazu Alpenverein 15 EUR + miestna daň)

Odchod: Sobota – 7.00 h z Bratislavy (z parkoviska pod Mostom Lafranconi)        

Príchod: Nedeľa – cca 19.00 h (na miesto odchodu)

Trasa: Sobota: Raneck 954 m – Rauer Kamm 1533 m – Ötscher 1893 m – Ötscher Schutzhaus 1418 m;  Nedeľa: Ötscher Schutzhaus 1418 m – Riffel Sattel  1284 m – Ötschergraben – Wienerbruck 797m

Časový rozvrh: Sobota: čas výstupu: cca 4,5 h   Nedeľa: celý kaňon cca 5 h

Charakteristika: Cieľom nášho výletu budú dve skutočné chuťovky Ybbstálskych Álp. Prvá – výstup na Ötscher –  kráľa Dolného Rakúska – skombinovaný s prechodom majestátneho skalného hrebeňa Rauer Kamm. V prípade priaznivého počasia si tak budeme môcť vychutnávať nádherné výhľady nielen z vrcholu, ale už počas výstupu z tohto impozantného hrebeňa. Druhou chuťovkou bude prechod čarokrásnym kaňonom Ötschergraben. Obe ste už s nami mali možnosť absolvovať, no prvý raz spolu v rámci jedného výletu.

Popis trasy: Našu sobotňajšiu túru začneme v osade Raneck, kam nás dovezie minibus. Na úvod si pretiahneme po ceste stuhnuté svaly a kosti pohodovým šliapaním po lesnej ceste bez výrazného stúpania. Neskôr sa chodník sformuje do serpentín, ktoré nám uľahčia vystúpať takmer 600 výškových metrov až na hrebeň Rauer Kamm. Tu máme pred sebou najkrajšiu časť túry. Cesta po hrebeni je dobre značená avšak nie je zabezpečená žiadnymi reťazami či inými pomôckami. Je teda možné, že si občas pri tomto asi dvojhodinovom vychutnávaní hrebeňa pomôžeme aj hornými končatinami. Na vrchole si urobíme tradičné vrcholové foto a pokocháme sa nádherným kruhovým výhľadom. Potom už len zostúpime k horskej chate Ötscher Schutzhaus, kde sa po namáhavej túre zaslúžene občerstvíme a sústredíme sa na regeneráciu síl na nedeľnú túru. Na druhý deň ráno vyrazíme smerom k sedlu Riffel Sattel odkiaľ začneme pozvoľna klesať do doliny potoka Ötscher Bach. Čaká nás prechod cca 20 km dlhého kaňonu Ötschergraben, ktorý je často prirovnávaný pre svoju krásu ku kaňonu v americkom Utahu. Počas cesty uvidíme nedotknutú prírodu, krásne lesy, majestátnu stenu Ötscheru, vodopády a jaskyne. Pri sledovaní týchto krás úplne zabudneme na čas a tak si ani nevšimneme, ako rýchlo sa dostaneme do konečného bodu našej cesty – do dedinky Wienerbruck – kde na nás už bude čakať minibus.

Výbava: oblečenie prispôsobené aktuálnemu počasiu (+ pyžamo J), dobrá obuv a prezuvky na chatu, jedlo a pitie (na chate máme v cene ubytovania raňajky), turistické paličky, vložka do spacáku

Mapa:  f&b WK 031 Ötscherland – Mariazell, M 1 : 50 000


OBSADENÉ – PRIHLÁS SA AKO NÁHRADNÍK

Ötscher hrebeňom Rauher Kamm - NÁHRADNÍK

Ötscher hrebeňom Rauher Kamm - NÁHRADNÍK

Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou je preto nutné si uzavrieť komerčné poistenie do hôr / min.na pokrytie liečebných nákladov a zásah HZS /. Účastník si sa prihlasuje na každú akciu samostatne a to objednávacím formulárom uvedeným na internetovej stránke organizátora. Následne obdrží potvrdzovací rezervačný mail s uvedenou sumou za akciu a variabilným symbolom , ktorý použije pri úhrade na uvedený bankový účet organizátora. Sumu za akciu je povinný uhradiť najneskôr 14 dní pred termínom turistickej akcie. V prípade neuhradenia sa jeho rezervácia automaticky ruší. V prípade zmeny ceny akcie oznámi organizátor obratom túto skutočnosť prihláseným účastníkom . Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista právo do 3 dní od oznámenia zrušiť svoju prihlášku a bez sankcií na vrátenie celej zaplatej sumy za akciu . Objednávateľ môže (vždy písomne alebo elektronicky) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu a ak už sumu uhradil , organizátor vráti neodkladne na bankový účet objednávateľa finančné prostriedky podľa nasledovných STORNO podmienok : do 14 dní pred turistickou akciu -100% zaplatenej sumy , 5- 14 dní -50% sumy , menej ako 5 dní – 0% . V takomto prípade ma účastník právo za seba zabezpečiť náhradníka , je povinný to neodkladne oznámiť organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade mimoriadných okolností STORNO poplatok primerane znížiť,prípadne odpustiť. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, telefónny kontakt a e-mailová adresa spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň súhlasím, aby Turistický klub JAMP zverejnil fotografie z tejto turistickej akcie, na ktorých sa nachádzam, do zoznamu fotografií vo svojej fotogalérii na webovej stránkewww.tkjamp.sk. Uvedený súhlas udeľujem aj ako prípadný zákonný zástupca maloletej osoby, ktorú som na akciu prihlásil. Súhlas udeľujem v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.