23.02.2019 Vápenná

Termín: 23.02.2019 / 1 deň

Cena:  12 €

Cena zahŕňa: dopravu autobusom z Bratislavy do Sološnice a z Plaveckého Podhradia do Bratislavy, sprievodcu.

Cena nezahŕňa: poistenie, stravu

Program: výstup na tretínajvyšší vrchol Malých Karpát

Stretnutie: parkovisko 8.00 h pod pod mostom Lafranconi (BA)

Príchod: cca 17.00 h parkovisko pod mostom Lafranconi (BA)

Trasa:  Sološnica(220 m) – Vápenná (752 m) – Klokoč (661 m) – Amonova Lúka (560m)  – Plavecký hrad (365 m) – Plavecké Podhradie (225 m)

Časový rozvrh: za priaznivého počasia celá trasa cca. 5 hod., z toho výstup 2 hod. a zostup 3 hod. v prípade väčšej snehovej pokrývky sa trasa môže predĺžiť

Náročnosť: jedná sa o nenáročnú túru, pozor však na počasie a terén v ročnom období

Charakteristika: po našom pomerne nedávnom výstupe na najvyšší vrchol Malých Karpát – Záruby a zimnom výstupe na druhý najvyšší vrch rovnakého pohoria sa vyberieme na tretí najvyšší bod a to Vápennú, obyvateľmi okolitých obcí iba s uznávaným názvom Roštún. V prípade dobrej viditeľnosti poskytne výhľady na Borskú nížinu, Podunajskú pahorkatinu, Tribeč a Považský Inovec. Bonusom bude malá rozhľadňa na vrchole a zrúcanina Plaveckého hradu pri zostupe.

Popis trasy: Výstup začneme v obci Sološnica a vyberieme sa po zelenej značke smerom na Vápennú. Cesta vedie prevažne lesom, pri výstupe nás čaká prevýšenie 532 m., v určitých úsekoch bude strmšie stúpanie, v zimných mesiacoch dá naozaj zabrať každému. Terén však nie je technický náročný. Samotný vrchol je odkrytý, veríme, že nám umožní pekné výhľady. Na Vápennnej si urobíme prestávku na občerstvenie a spoločnú vrcholovú fotografiu a následne sa vyberieme po hrebeni červenou značkou na Amonovu lúku, kde odbočíme na modrú značku a veľmi prudkým klesaním do sedla Baborská sa priblížime k zrúcanine Plaveckého hradu, na ktorej bude ďalšia krátka prestávka. Odtiaľ nás čaká už len krátky polhodinový zostup do obce Plavecké Podhradie, kde nás bude čakať náš autobus, ktorý nás odvezie naspäť do Bratislavy.

Výbava: oblečenie prispôsobené aktuálnemu zimnému počasiu, nepremokavá vrchná vrstva, kvalitná turistická obuv, turistické paličky vzhľadom na ročné obdobie a terén vítané, jedlo a nápoje podľa vlastného uváženia, dobrá kondícia a nálada

Mapa: Malé Karpaty Stred,  1 : 25 000


Prihlás sa na akciu

23.02.2019 Vápenná
Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou preto odporúčame uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni. Cena akcie sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Turistický klub JAMP môže zvýšiť cenu akcie v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu akcie. Turistický klub JAMP musí túto skutočnosť oznámiť prihláseným objednávateľom najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom. Turistický klub JAMP môže tiež úmerne zvýšiť cenu akcie v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu záujemcov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista možnosť odhlásiť sa z akcie bez zaplatenia nižšie uvedených storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 3 dní od oznámenia zmeny ceny. Objednávateľ môže (vždy písomne) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu – za dátum zrušenia sa potom považuje dátum poštovej pečiatky. V závislosti od času zrušenia na dátum akcie vráti TK JAMP finančné prostriedky objednávateľovi po odpočítaní nasledovných poplatkov : zrušenie viac ako 30 dní pred akciou => poplatok 30% z ceny, 29-10 dní pred akciou => poplatok 60% z ceny, menej ako 9 dní pred akciou => poplatok celá úhrada. V súlade so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa bydliska spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.