19. 5. 2018 – Čertovský Malokarpatský tulák

Termín:  19.05.2018 / 1 deň

Odchod:  8:00 parkovisko na Šancovej ulici (v blízkosti YMCY) – odchodom spoločným autobusom;  8.55 h štart pochodu – konečná zastávka Zochova chata – Piesok (pre účastníkov, ktorí prídu individuálnou dopravou)

Návrat:  vo večerných hodinách (podľa únavy a nálady)

Trasa:  Zochova chata 450 m – Čermák 600 m – Skalnatá 704 m – Pezinská Baba 527 m – Somár  649 m – Biely kríž 500 m – Kamzík 400 m

Časy:  celkový čas pochodu cca 10 h (príchod na Kamzík okolo 19:00 h)

Špecialita ročníka:  Vlaňajší pochod sa niesol v duchu osláv desiateho výročia. Súťaž o najslávnostnejšie oblečenie sa nám velice osvedčila a tak sme pre vás aj tento rok pripravili súťažnú tému, ktorá bude súvisieť priamo s naším tohtoročným malým čertovským prekvapením – prekvapenie prezradíme ráno v autobuse. A teda konkrétne – tento ročník sa bude niesť v znamení čertovského imidžu! S čertovským imidžom treba prejsť celú trasu. V cieli na Kolibe porota vyberie víťazov, ktorí dostanú naozaj hodnotné ceny! Tešíme sa vaše kreatívne nápady 🙂 .

Charakteristika:  Malokarpatský tulák je našim tradičným otvorením blížiacej sa letnej turistickej sezóny, kde dôkladne preveríme naše aj vaše sily po zimných radovánkach. Tento rok sme akciu opäť zaradili do polovice mája, kedy už bude prebudená príroda v celých Malých Karpatoch a slnko zapadá neskôr. Tí, ktorí trasu už prešli vedia, že ide o pochod na trase o niečo málo kratšej ako je dĺžka maratónskeho behu. Napriek tejto hrozivo vyzerajúcej perspektíve by nám celá trasa mala zabrať maximálne 10 hodín (záleží od počtu a dĺžky občerstvovacích prestávok). Veríme, že aj tento rok nám bude počasie priaznivo naklonené a vychutnáme si krásy malokarpatskej prírody za nádherného slnečného dňa.

Popis trasy:  Po stretnutí a zvítaní sa na Zochovej chate začneme pochod žltou značkou smerom na lúku Čermák. Po zahrievacích 30 minútach prídeme k rázcestníku, kde sa napojíme na červenú značku, známu ako Štefánikova magistrála. Jej časť už určite absolovoval každý z nás, pretože prechádza celým Slovenskom z Duklianskeho priesmyku až na hrad Devín. Červená značka nás bude sprevádzať až do cieľa podujatia. Cestou sa určite pokocháme výhľadom zo Skalnatej a Somára. Nevynecháme možnosť tradičného občerstvenia na Pezinskej Babe a Bielom Kríži. Posledné zvyšky domácich zásob minieme v cieli nášho pochodu, na Kamzíku. Tu bude tým najvytrvalejším odovzdané opäť milé prekvapenie od vedenia TK JAMP. Ako vždy pripravíme pre vás všeličo dobré. Vyhlásime tiež víťazov súťaže o najčertovskejší imidž! 🙂

Výbava:  jedlo a nápoje v primeranom množstve, dobrá nálada, pevná obuv, oblečenie na celodennú túru, náplaste na nohy a prípadne aj náhradná obuv

Minimálny počet účastníkov:  1 (odvoz bude zabezpečený pre cca 40 ľudí)

Mapa:  127 – Malé Karpaty – Bratislava, M 1 : 50 000


PRIHLÁS SA NA AKCIU

19.05.2018 Čertovský Malokarpatský tulák

19.05.2018 Čertovský Malokarpatský tulák

Všeobecné podmienky Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou preto odporúčame uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni. Cena akcie sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Turistický klub JAMP môže zvýšiť cenu akcie v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu akcie. Turistický klub JAMP musí túto skutočnosť oznámiť prihláseným objednávateľom najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom. Turistický klub JAMP môže tiež úmerne zvýšiť cenu akcie v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu záujemcov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista možnosť odhlásiť sa z akcie bez zaplatenia nižšie uvedených storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 3 dní od oznámenia zmeny ceny. Objednávateľ môže (vždy písomne) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu – za dátum zrušenia sa potom považuje dátum poštovej pečiatky. V závislosti od času zrušenia na dátum akcie vráti TK JAMP finančné prostriedky objednávateľovi po odpočítaní nasledovných poplatkov : zrušenie viac ako 30 dní pred akciou => poplatok 30% z ceny, 29-10 dní pred akciou => poplatok 60% z ceny, menej ako 9 dní pred akciou => poplatok celá úhrada. V súlade so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa bydliska spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.