16.03.2019 Vápeč

Termín: 16.3.2019 – 1 deň

Cena: 19 € 
zahŕňa dopravu autobusom, orientačnú mapu oblasti , sprievodcu a tombolu. Nezahŕňa poistenie,stravu…

Odchod: 6.30 h. parkovisko pod mostom Lafranconi (BA)

Príchod: cca 18.30 na miesto odchodu 

Trasa: Homôlka (Horná Poruba) 765 m– Srvátkova lúka 770 m – sedlo Palúch 925 m – VÁPEČ 956 m – sedlo Palúch – Horná Poruba(za Hôrkou) 440 m – Omšenská Baba 667m – Omšenie 333 m 
Dĺžka trasy cca 17 km , čas do 6 h. , celkové prevýšenie do 900m , klesanie do 1300 m , stredne náročna túra

Charakteristika:

Majestátny vrchol Vápeč týčiaci sa do výšky 957 m n.m. je jedným z najkrajších a turisticky najatraktívnejších vrchov v Strážovských vrchoch. Svojim tvarom a príkrymi vápencovými bralami vo vrcholovej časti pripomína fatranský Rozsutec. Nachádza sa v severozápadnej časti Strážovských vrchov, v Trenčianskej vrchovine, blízko obce Horná Poruba. Vrchol leží v rovnomennej Národnej prírodnej rezervácii vyhlásenej v roku 1993 o rozlohe 75,38 ha. Predmetom ochrany je druhovo pestrá flóra a fauna teplomilného až horského charakteru. 

Z vrcholu je pri dobrej viditeľnosti krásny kruhový výhľad nielen na okolité vrcholy Strážovských vrchov, ale aj na Biele Karpaty, ležiace za Považským podolím, kde nás najviac upútajú majestátne Vršatské bradlá, severnejšie ležiace Javorníky, vpravo od nich Malý a Veľký Manín a Súľovské vrchy. Na juhovýchode sa v diaľke týči hrebeň Veľkej Fatry, na juhu Vtáčnik a Veľký Tribeč a na juhozápade môžeme ponad Omšenskú dolinu vidieť Inovec. Z turisticky organizovaných akcií je zaujímavá každoročne v prvú májovú sobotu Ilavská 25-ka, ktorej trasy (50 km a 25 km) prechádzajú cez vrchol Vápeča.

Popis trasy:

Na vrchol Vápeča sa môžeme dostať z viacerých východiskových bodov, my sme sa rozhodli o výstup zo sedla Homôlka nad  Hornou  Porubou . Z parkoviska sa vyberieme po modrej turistickej značke a cez lúky až ku okraju lesa. Odtiaľ pôjdeme listnatým lesom pohodlnou širšou cestou, kde okrem stúpania nás čaká aj prudké klesanie. Postupne sa dostaneme až na veľkú Srvátkovu lúku s dreveným prístreškom s lavičkami, kde si spravíme krátku prestávku pred náročnejším výstupom. Tu zároveň končí modrá turistická značka. Ďalej budeme pokračovať už celý deň len po červenej značke (E8 Cesta hrdinov SNP).

Prudkým stúpaním bukovým a borovicovým lesom sa dostaneme do odlesneného terénu, ktorý nám ponúkne prvé výhľady po okolí. Prídeme do malého sedla pod vrcholom (sedlo Palúch), kde nás čaká len krátky strmý výstup na samotný vrchol Vápeča. Veríme, že na vrchole sa pokocháme nádhernými výhľadmi na krásne Slovensko. Samozrejme nesmie chýbať vrcholové foto a občerstvenie (kto si čo vynesie). Stúpenie 400m by sme mali zdolať do 2 hodín. Po krátkej prestávke zídeme rovnakou cestou do sedla Palúch, kde budeme pokračovať po červenej značke strmšie dole smerom do Hornej Poruby. Po chvíli sa nám lesná cesta  rozšíri a  aj klesanie bude už miernejšie. Počas zostupu sa môžeme pokochať peknými výhľadmi. Hornú Porubu len prejdeme a stúpaním sa sa dostaneme cez lúky nad Porubou opäť k okraju lesa. Potom stále po červenej značke prevažne po vrstevnici lúkami a lesnou  cestou cca po 2 hodinách prídeme do sedla pod Omšenskou babou. Posledné metre krátkym stúpaním na Omšenskú babu už hravo zvládneme. Po krátkom fotení pri vrcholovom kríži sa vyberieme do cieľa dnešnej túry, dedinky Omšenie. Zbehneme do nej po turisticky neznačenej, ale širokej lesnej ceste za pomoci GPS. Tu už bude na nás čakať náš autobus a cestou domov i očakávaná tombola.

Výbava: oblečenie prispôsobené aktuálnemu počasiu (nepremokavá vrchná vrstva), dobrá turistická obuv, paličky, jedlo a teplé nápoje v dostatočnom množstve – počas túry nebude žiadna chata!

Počet účastníkov: 40 osôb

Mapa: VKÚ Harmanec TM119 Strážovské vrchy ,Trenčianske Teplice , M 1 : 50 000  


Prihlás sa na akciu

16.03.2019 Vápeč
Nepovinné pole
Všeobecné podmienky: Program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek účastníkov akcie. Účastníci akcie sú povinní rešpektovať pokyny sprievodcu a vodiča. Účastníci akcie sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a čas odchodu, vyhlásený sprievodcom pri jednotlivých priebežných zastaveniach. Pokiaľ svojím správaním účastník akcie ohrozí program a priebeh akcie, obťažuje ostatných, alebo pokiaľ inak poruší platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť rozhodnutím sprievodcu okamžite vylúčený z akcie bez finančnej náhrady. Sprievodca má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu účastníkov akcie, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam plánovaný program akcie. Súčasťou akcie môže byť aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú pripravenosť zúčastnených. Akcie sú obmedzené počtom osôb. V prípade zrušenia akcie z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov oznámi Turistický klub JAMP prihláseným túto skutočnosť najneskôr do 14 dní pred plánovaným odchodom. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej osoby (rodičmi). Zahraniční účastníci sa prijatím týchto podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Turisti sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a Turistický klub JAMP nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, škody alebo straty utrpené počas konania akcie. Pred akciou preto odporúčame uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni. Cena akcie sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Turistický klub JAMP môže zvýšiť cenu akcie v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu akcie. Turistický klub JAMP musí túto skutočnosť oznámiť prihláseným objednávateľom najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom. Turistický klub JAMP môže tiež úmerne zvýšiť cenu akcie v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu záujemcov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny o viac ako 15 %, má prihlásený turista možnosť odhlásiť sa z akcie bez zaplatenia nižšie uvedených storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 3 dní od oznámenia zmeny ceny. Objednávateľ môže (vždy písomne) zrušiť svoje prihlásenie na turistickú akciu – za dátum zrušenia sa potom považuje dátum poštovej pečiatky. V závislosti od času zrušenia na dátum akcie vráti TK JAMP finančné prostriedky objednávateľovi po odpočítaní nasledovných poplatkov : zrušenie viac ako 30 dní pred akciou => poplatok 30% z ceny, 29-10 dní pred akciou => poplatok 60% z ceny, menej ako 9 dní pred akciou => poplatok celá úhrada. V súlade so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa bydliska spracovávané Turistickým klubom JAMP. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.